L’òrgan màxim de decisió de Greenpeace Espanya és el Consell, que està constituït per 75 representants dels socis i sòcies.

60 membres, triats directament pels socis i les sòcies en circumscripcions corresponents a cada comunitat autònoma, i 15 membres més, elegits pel Consell sortint d’entre els socis de Greenpeace Espanya dels que han proposat els consellers mateixos.

Entre les funcions del Consell, que es detallen als Estatuts, destaquem l’aprovació dels pressupostos i del balanç d’activitats, els quals es debaten a l’Assemblea Ordinària que se celebra cada any al mes de març. També, tria entre els seus membres les persones que integren la Junta Directiva i exerceixen la supervisió i el control del treball d’aquesta. És igualment l’òrgan responsable d’aprovar —i de modificar quan calgui— els Estatuts i el Reglament de Funcionament Intern. A més de l’Assemblea Ordinària, el Consell manté cada any una trobada al mes d’octubre.

Per facilitar el funcionament del Consell, hi ha tres comissions de caràcter permanent (Comissió d’Arbitratge, Comissió Electoral i Comissió de Funcionament Intern), així com grups de treball de caràcter temporal que es constitueixen per tractar qüestions concretes.

La permanència en el Consell és de períodes de tres anys, repetibles de manera indefinida.

En acabar les eleccions de 2019, el nou mandat va començar el 28 de gener de 2020. Per primera vegada, la presència de dones ja no és minoritària: el Consell actual està constituït per 38 sòcies i 34 socis:

Llista de consellers i conselleres:

Alicia Escudero Escudier

Amelia Quílez Cerdà

Ana María Escrihuela Escrihuela

Ángeles Fernández Fuentes

Antonio Fernández Montoya

Benito Sánchez Lara

Carles García Domingo

Carmen Dominguez Penelas

Carmen Merino Hernández

Carmen Rodríguez Fernández-Blanco

Concepción Ruíz Fernández

Desiree Knoppen

Edita Olaizola

Elisenda Villena Barjau

Elizabeth Triado

Enrique Garzo Cano

Ernest Escude Mas

Ester Jordá Solbes

Francesc Simó Espert

Francisco González Barahona

Gema Bueno Morales

Germán Lozano García

Gloria Angulo Pineda

Gloria Cantos Rubert

Heike Schirmer

Idoia Olabarrieta Paul

Ignacio Ojeda Pérez

Ignacio Urrosolo Urkizu

Jan Kraft

Joaquín Arce Fernández

José Martinez Sanchez

José Luís Fernández Solís

Josefina Zamora Barceló

Juan Lobato Valero

Juan Carlos Urbón Castillejos

Juan Manuel Rubio Arcones

Julio Calzada Rodríguez

J. David Sandoval Salvador

Luigi Ceccaroni

Lupe Pozo Gimon

María Dolores Del Olmo García

María Dolores Muñoz Aznar

Mª José Gomez Donat

Maitane Najarro García

Manuel Justel Sánchez

María Villanueva Vico

Marta López Beriso

Miguel López Cabanas

Miguel Pérez-Lozao Gallego

Mónica Fernández Lorenzo

Naiara Dobaran Santiago

Óscar Alonso Asensio

Pablo Óscar González Prieto

Paloma Pastor Alfonso

Pedro José Domínguez López

Pilar Boix Samperfecto

Pilar Fernández Palmer

Raquel Prieto Malillos

Raquel Hernández Adrián

Ricard Duró Lago

Sandra Ayuso Sánchez

Serafín Valencia Triviño

Sonia Rubio Hernando

Teresa Villar Arnal

Teresa García Álvarez

Víctor Barahona Ormazabal

Víctor Viñuales Edo

Víctor Daniel López Lorente

Víctor José Cuevas Barbadillo

Xavier Xortó Borràs

Xosè Peña Fernández