Consell de Greenpeace Espanya

El Consell és l'òrgan representatiu de les persones sòcies, escollit de conformitat amb les regulacions dels Estatuts de l'Associació.

Es tracta del màxim òrgan de decisió de Greenpeace Espanya i està constituït per 75 persones: 60 són escollides per la nostra base social (més de 152.000 sòcies i socis) i 15 pel Consell sortint.

Entre les funcions del Consell, que es detallen als Estatuts, destaquem l'aprovació dels pressupostos i el balanç d'activitats, que es debaten a l'Assemblea ordinària que se celebra cada any al mes de març. També escull les persones que integren la Junta Directiva, i exerceix la supervisió i el control de les seves tasques. Així mateix, és l'òrgan responsable d'aprovar —i modificar, si escau— els Estatuts i el Reglament de Funcionament Intern. El Consell celebra l'assemblea ordinària el primer trimestre de l'any i celebra una assemblea extraordinària l'últim trimestre, per al debat i la votació del pressupost, sense perjudici que es puguin fer altres assemblees extraordinàries o trobades si és necessari.

Per facilitar el funcionament del Consell, hi ha tres comissions de caràcter permanent (Comissió d'Arbitratge, Comissió Electoral i Comissió de Funcionament Intern), i també grups de treball de caràcter temporal que se constitueixen per abordar qüestions concretes.

Finalitzades les eleccions que vam dur a terme el 2022, el nou mandat va començar el 10 de gener de 2023. El Consell està constituït actualment per 47 sòcies i 28 socis:

Alonso Asensio, Oscar Manuel

Alonso Etayo, Martin Andrés

Alonso Sanjuán, Ángel

Aparicio Ortega, Miguel

Ayuso Sánchez, Sandra

Carrascosa Vacas, Álex

Calzada Rodríguez, Julio

Ceccaroni, Luigi

Cereceda Gatón, Raquel

De Andrés Cuartero, Mónica

Del Olmo García, María Dolores

Dobaran Santiago, Naiara

Domínguez López, Pedro José

Duro Lago, Ricard

Escudé Mas, Ernest

Escudero Escudier, Alicia

Fernández Castillo, Marta

Fernández Fuentes, Ángeles

Fernández Marino, Consolación

Fernández Milan, Blanca

Fernández Montoya, Antonio

Frucella, Silvina

García Álvarez, Teresa

García Expósito, Maribel

Garzón Pacheco, Dina

Gómez Donat, María José

González Barona, Francisco

González Garrido, Amaia

González Prieto, Pablo Óscar

Guinot Vera, Paula

Hernández Adrián, Raquel

Honrubia García, Jesús

Jorda Solbes, Ester

Knoppen, Desiree

Kraft, Jan

Lledó Vilaplana, Alba

Lobato Valero, Juan

López de Uralde, Koro

Martínez Guijosa, Jordi

Merino Hernández, Carmen

Mielgo Martín, José Manuel

Mijangos Ríus, Ander

Muñoz Aznar, Dolores

Najarro García, Maitane

Ogando Hermida, Beatriz

Olabarrieta Paul, Idoia

Olaizola, Edita

Pastor Alfonso, Paloma

Peña Fernández, Xosé

Pérez-Lozao Gallego, Miguel

Pina Castillo, Félix

Pozo Gimon, Lupe

Quilez Cerdà, Amélia

Rodríguez Fernández-Blanco, Carmen

Romero Soler, Alicia

Rubio Arcones, Juan Manuel

Rubio Hernando, Sonia

Ruiz Fernández, Concepción

Sandoval Gracia, Idoia

Serrano Linares, Ángel

Simó Espert, Francesc

Soto Oñate, David

Suárez Luna, Julia

Taboada Fernández, Susana

Tellitu Franco, Izaskun

Torada Mañez, Rebeca

Villanueva Vico, María

Villar Arnal, Teresa

Villena Barjau, Elisenda

Viñuales Edo, Víctor

Xortó Borràs, Xavier

Zamora Barceló, Josefina