Usamos cookies para mellorar a túa experiencia.
Entendemos que estás de acordo se segues navegando.
O máximo órgano de decisión de Greenpeace España é o Consello, que está constituído por 75 representantes dos socios e socias.
60 membros, elixidos directamente polos socios/as en circunscricións correspondentes ás Comunidades Autónomas, e 15 membros máis, elixidos polo Consello saínte de entre os socios/as de Greenpeace España e propostos polos propios conselleiros/as. Entre as funcións do Consello, que se detallan nos Estatutos, destacamos a aprobación dos orzamentos e do balance de actividades, que se debaten na Asemblea Ordinaria celebrada cada ano no mes de marzo. Tamén elixe entre os seus membros as persoas que integran a Xunta Directiva e exercen a supervisión e control do seu traballo. É igualmente o órgano responsábel de aprobar (e modificar cando for preciso) os Estatutos e o Regulamento de Funcionamento Interno. Ademais da Asemblea Ordinaria, o Consello mantén todos os anos un encontro no mes de outubro. Para facilitar o funcionamento do Consello, existen tres comisións de carácter permanente (Comisión de Arbitraxe, Comisión Electoral e Comisión de Funcionamento Interno), ademais de grupos de traballo de carácter temporal que se constitúen para abordar cuestiones concretas. A permanencia no Consello é por períodos de tres anos, repetíbeis de forma indefinida.

Listaxe de conselleiros e conselleiras:

Ana Aboal Beloso

Laura Martínez Quintana

Mario Álvarez Keller

Daniel Méndez Francés

César José Andreu Pascual

Ángel Santiago Mentrida Pisano

Ramon Ardanuy Ardanuy

Jimena Merayo Cano

Sandra Ayuso Sánchez

Carmen Merino Hernández

Xabier Barón Ordoyo

Esther Carolina Mohino Sierra

José Ignacio Benítez Benítez

José Javier Moreno Ventas

Imanol Bueno Bernaola

Julia Moreno Rosina

Óscar Cabrero Ramírez

Lola Muñoz Aznar

Julio Antonio   Calzada Rodríguez

Jesús Navarro Antón

Javier de Jesús Cantalejo Guio

Ignacio Ojea Pérez

Bernat Carreras Marcos

María C.  Orellana Moraleda

Paloma Carreras Selma

Xavi Paba Martínez

Luigi Ceccaroni

Xosé Peña Fernández

Laura Claravalls  i Fabra

Alicia Peñarrocha Pérez

Zalima Cuenca de Celis

Francisco Javier Pérez Recio

Naiara Dobaran Santiago

Raquel Prieto Malillos

Pedro José Domínguez López

Amelia Quilez Cerdà

Ricard Duro Lago

Carmen Rodríguez Fernández-Blanco

Jan Ernst Kraft

Ana María Rodríguez Monge

Ana María Escrihuela Escrihuela

Juan Manuel Rubio Arcones

Antonio Fernández Montoya

Sonia Rubio Hernando

Daniel Fernández Rodríguez

Ricardo Saiz Villoria

Mario Fernández  Cadenas

Joxemi Sanchez García

Gustavo Garcia Palazón

José David Sandoval Salvador

Francisco González Barona

Heike Schirmer

Emilio Antonio Iglesias Delgado

Roberto Serrano Garcia

Ester Jordá Solbes

Francesc Simó Espert

Manuel Justel Sanchez

Ana Belén Tineo Esteban

Juan Lobato Valero

María Luisa Toribio Fuentes

Jose Luis Lopez Barcenilla

Juan Carlos Urbón Castillejos

Javier López Escobar

Ignacio J. Urrosolo Urkizu

Miguel López Cabanas

Lluís Vallcaneras Nebot

Víctor Daniel Lorente López

Federico José Velazquez De Castro Gonzalez

Germán Lozano García

Luis Francisco Vilar Bretones

Emilio Magallón Verde

Xavier Xortó Borràs

Jesús Manzano Linares