En els més de 8 000 km de costa espanyola són nombrosos els casos de destrucció. L’hotel il·legal de la platja de l’Algarrobico és un dels escàndols urbanístics del litoral més destacats.

L’hotel es troba a
14 metres
de distància de la mar
21 plantes
i 411 habitacions
40 sentències
en demostren la il·legalitat

Símbol de la destrucció de la costa, l’hotel de la platja de l’Algarrobico (Carboneras, Almeria) és un dels escàndols urbanístics del litoral més destacats. Les diferents administracions implicades i, especialment, l’Ajuntament de Carboneras i la Junta d’Andalusia, han permès que aquest monstruós hotel, de 21 plantes i 411 habitacions es construís sobre un dels escassos espais sense urbanitzar de la costa mediterrània occidental: el Parc Natural Cap de Gata-Níjar.

Tot i que una sentència del Tribunal Suprem de febrer de 2016 va confirmar que l’hotel es va construir il·legalment enmig del parc natural davant la passivitat de les administracions responsables, una nova sentència d’aquest mateix tribunal va dir a finals del 2022 que els terrenys són urbanitzables perquè l’Ajuntament de Carboneras no ha complert la sentència que l’obliga a modificar el PGOU. Des de Greenpeace seguim actuant als tribunals per aconseguir que aquesta baluerna desaparegui de la nostra costa.

L’Algarrobico en xifres

  • 21 plantes
  • 411 habitacions
  • 14 metres de distància a la mar
  • 7 hotels més en el projecte
  • 7 accions de Greenpeace
  • 40 pronunciaments judicials que en demostren la il·legalitat
  • 2005: Any en què es van paralitzar les obres i en van prometre la demolició immediata
Per què és il·legal?
  • Perquè se situa dins del Parc Natural Cap de Gata, en terreny no urbanitzable.
  • Perquè està construït a només 14 metres de vora de la mar, cosa incompleix la Llei de Costes.
Per què es manté en peu?

A pesar que hi ha més de 20 pronunciaments judicials que en demostren la il·legalitat, les administracions responsables romanen passives i no acompleixen les seves promeses.
Amb voluntat política i un interès real de les administracions implicades, la demolició de l’hotel pot dur-se a terme en qualsevol moment. L’enderrocament i la restauració posterior de l’entorn crearan al voltant de 400 llocs de treball segons un estudi.