Nos máis de 8.000 km de costa española, son numerosos os casos de destrución. O hotel ilegal da praia de El Algarrobico é un dos meirandes escándalos urbanísticos do litoral.

O hotel está a
14 metros
de distancia do mar
Ten
21 andares
e 411 habitacións
20 sentenzas
demostran a súa ilegalidade

Malia existiren máis de 20 pronunciamentos que fan que este edificio sexa ilegal e ilegalizábel, o hotel sigue en pé.

Símbolo da destrución da costa, o hotel da praia de El Algarrobico (Carboneras, Almería) é un dos meirandes escándalos urbanísticos do litoral. As distintas administracións implicadas, e especialmente o Concello de Carboneras e a Xunta de Andalucía, permitiron que este monstruoso hotel, de 21 andares e 411 habitacións, se construíse sobre un dos escasos espazos sen urbanizar da costa mediterránea occidental: o Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

A sentencia do Tribunal Supremo de febreiro de 2016 confirma que o hotel se construíu ilegalmente en pleno parque natural ante a pasividade das administracións responsábeis. Na actualidade, malia os compromisos electorais verbo do seu inmediato derrubamento en marzo de 2008 e as promesas de ministros de Medio Ambiente e presidentes andaluces, o hotel sigue en pé.

El Algarrobico en cifras

  • 21 andares
  • 411 habitacións
  • 14 metros de distancia ao mar
  • 7 hoteis máis no proxecto
  • 7 accións de Greenpeace
  • 20 pronunciamentos xudiciais que demostran a súa ilegalidade
  • 2005: Ano no que se paralizaron as obras e se prometeu a súa demolición inmediata
Por que é ilegal?
  • Porque está situado dentro do Parque Natural Cabo de Gata, en terreo non urbanizábel.
  • Porque está construído a só 14 metros da ribeira do mar, o que incumpre a Lei de Costas.
Por que segue en pé?

Malia existiren máis de 20 pronunciamentos xudiciais que demostran a súa ilegalidade, as administracións responsábeis permanecen pasivas e non cumpren as súas promesas.

Con vontade política e interese real das administracións implicadas, a demolición do hotel pódese realizar en calquera momento. O derrubamento e a posterior restauración do entorno crearán arredor de 400 postos de traballo segundo un estudo.