El model de ramaderia industrial només posa en la balança els beneficis econòmics immediats, sense considerar els efectes a llarg termini sobre les persones, la salut pública, el medi ambient o el benestar animal.

A pesar que moltes vegades s’anuncien com la salvació, les macrogranges asfixien el medi rural, perquè a la llarga destrueixen els llocs de treball locals i afavoreixen la despoblació. A més, l’impacte ambiental és elevat.

Aquestes són les deu amenaces més importants de la ramaderia industrial:

#1
Escalfament global

La ramaderia és la responsable del 14,5 % de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. A Espanya, segons les últimes dades publicades, el sector agrícola emet ja el 14,1 % de les emissions totals i va ser gairebé l’únic que en 2020 no va disminuir les seves emissions, de manera que la ramaderia va ser la responsable del 65 % d’aquestes emissions. Segons el Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants, la ramaderia industrial de porcí a Espanya és la responsable del 34 % de les emissions de metà, un gas amb efecte d’hivernacle més potent que el CO₂. Curiosament, el boví industrial està exempt de declarar les emissions de metà que produeix.

#2
Pèrdua de diversitat biològica i contaminació de l’aigua

La quantitat ingent de pinsos i de pastures que calen per a alimentar la producció industrial de carn és un dels principals factors de desforestació mundial i del canvi d’ús del sòl. El 80 % de la superfície agrícola mundial ja es destina a produir aliments per a animals i no per al consum humà directe. D’altra banda, la sobrefertilització en l’agricultura industrial duu, fins i tot, a l’aparició de “zones mortes” als oceans i a la contaminació dels aqüífers, motiu pel qual la Comissió Europea va obrir un procediment d’infracció contra Espanya. Fins i tot, molts pobles es queden sense aigua potable per aquest motiu. A això convé afegir els plaguicides i els fertilitzants químics que s'usen per a produir els pinsos.

#3
Emissions d’amoníac

La ramaderia industrial és la principal i gairebé única emissora d’amoníac a Espanya i a la UE. A Espanya, el 94 % de les emissions d’amoníac són generades per la ramaderia industrial, el 73 % pel porcí industrial i el 21 % pel sector avícola. Espanya incompleix el llindar d’emissions d’amoníac des que es va establir en 2010.

#4
Impacte paisatgístic i destrucció d’hàbitats

Les macrogranges impliquen una ocupació territorial important. A més de les instal·lacions, a Espanya el 66 % de la superfície conreada ja es destina a produir aliments per a animals, no per a persones. Com a exemple, les instal·lacions de la macrogranja projectada a Noviercas (Sòria), on es pretenen explotar 23.520 vaques per a produir llet, ocuparien l’equivalent a 120 camps de futbol aproximadament. Si es fes, aquesta seria la macrovaqueria més gran d’Europa i estaria entre les cinc més grans del món.

#5
Impacte en la nostra salut

L’excessiu consum de carn està associat al sobrepès, obesitat, càncer, diabetis tipus II i malalties cardiovasculars. És fonamental adoptar una dieta de salut planetària.

#6
Resistència als antibiòtics
La ramaderia industrial és la principal consumidora d’antibiòtics al món, i Espanya és el país d’Europa on més s’usen en aquest sector. L’ús massiu d’antibiòtics en la ramaderia industrial contribueix significativament a la pèrdua d’eficiència d’aquests medicaments. Segons l’OMS, la resistència a antibiòtics podria provocar més morts que el càncer en 2050.
#7
Seguretat alimentària i pandèmies

Les grans i recents crisis de seguretat alimentària al món venen de la mà de la ramaderia industrial: vaques boges, grip aviària, grip porcina, salmonel·la, listèria… D’altra banda, pandèmies com la de la COVID19 estan íntimament relacionades amb la destrucció dels hàbitats.

#8
Sofriment animal

En la ramaderia industrial els animals són tractats com màquines de produir diners. Les condicions en què viuen queden relegades al benefici econòmic. A Espanya, en 2020 s’han sacrificat més de 910 milions d’animals per a consum humà, 1.700 al minut.

#9
Escassetat d’aigua

L’agricultura industrial usa enormes quantitats d’aigua, i gran part es destina a produir aliments per a animals. A Espanya, Greenpeace ha estimat que la ramaderia utilitza en un any l’equivalent al consum de totes les cases en 21 anys. Un exemple: la macrogranja de Caparroso, denunciada reiteradament per Greenpeace, a més de contaminar els aqüífers amb l’ampliació per a explotar 7.200 vaques consumirà tanta aigua com totes les persones dels pobles més pròxims: Caparroso, Marcilla i Villafranca.

#10
Pèrdua de llocs de treball i més concentració en el sector

Una macrogranja genera menys ocupació que la ramaderia extensiva i ecològica, atès que tot està molt més automatitzat. A més suposa una amenaça per a les petites i mitjanes granges de la zona. A Espanya, entre 2004 i 2016, es va reduir un 27 % el nombre total d’explotacions agrícoles, de manera que desaparegueren totalment les granges més petites i s’incrementà un 96 % el nombre de les més grans (amb una producció econòmica de 500.000 € o més).

protecció medi rural Espanya

Què hi pots fer tu

Demana a les administracions que deixin de donar suport a la ramaderia industrial. Signa la petició!

Actua amb el teu consum! La dieta és una de les millors i més senzilles eines que tenim per a contribuir positivament a salvar el planeta i a millorar la nostra salut. Aquí et proposem algunes idees per a una dieta més saludable per a tu i per al planeta.

Suma’t a Greenpeace! Siguis part de la nostra organització per a exigir a governs i empreses que fomentin una ramaderia extensiva i ecològica, que tingui en compte el benestar animal i la nostra salut. Fes clic aquí per a unir-te a Greenpeace!