La producció global de plàstics s’ha disparat en els últims 50 anys i, especialment, en les últimes dècades. De fet, en els últims deu anys hem produït més plàstic que en tota la història de la humanitat.

En 2020 es produirà un
900 %
més de plàstics que en 1980.
Cada any es produeixen
500 mil milions
d’ampolles de plàstic.
A Espanya, el
50 %
dels envasos acaba en abocadors.

La producció total de plàstic en 2016 va arribar a les 335 milions de tones. A aquesta quantitat cal sumar les fibres sintètiques que s’usen a la roba, a les cordes o a d’altres productes, que de forma conjunta van suposar 61 milions de tones aquell any. S’estima que en 2020 se superaran els 500 milions de tones anuals, cosa que suposaria un 900 % més que els nivells de 1980.

Fins a l’actualitat, s’han fabricat uns 8,3 mil milions de tones de plàstic des que la seva producció comencés sobre 1950, la qual cosa equival al pes d’uns mil milions d’elefants. Només els fabricants de begudes produeixen més de 500 mil milions d’ampolles de plàstic d’un sol ús cada any. A Europa, la producció de plàstic va arribar als 60 milions de tones en 2016.

La Xina continua sent el productor principal de plàstics amb un 29 % del total en 2016, seguida d’Europa (19 %) i d’Amèrica del Nord (18 %). Donada l’elevada producció de plàstic de la Xina, a Àsia es produeix el 50 % del plàstic del món a l’actualitat. Dins d’Europa, més de dos terços de la demanda de plàstics es concentra en cinc països: Alemanya (24,5 %), Itàlia (14,2 %), França (9,6 %), Espanya (7,7 %) i Regne Unit (7,5 %).

Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més demanda de plàstics, on el 50 % d’aquests van acabar en abocadors en 2016. Hi ha molts tipus de plàstics, encara que el mercat n’està dominat per quatre de principals:

  • Polietilè (PE): Bosses de plàstic, làmines i pel·lícules de plàstic, contenidors (incloent-hi ampolles), microesferes de cosmètics i productes abrasius.
  • Polièster (PET): Ampolles, envasos, peces de roba, pel·lícules de rajos X, etc.
  • Polipropilè (PP): Electrodomèstics, mobles de jardí, components de vehicles, etc.
  • Clorur de polivinil (PVC): Canonades i accessoris, vàlvules, finestres, etc.

La major part dels plàstics s’empren en la fabricació d’envasos, és a dir, en productes d’un sol ús. En concret a Europa la demanda de plàstics per a envasos va ser del 39.9 % en 2016. Posteriorment, seran aquests envasos els objectes de plàstic que trobarem amb més freqüència al medi ambient danyant els ecosistemes marins.