Entre abril i desembre de 2018 ens vam reunir amb els principals supermercats del país per traslladar-los deu demandes que contribuirien a frenar l’ús excessiu de plàstics d’un sol ús en els establiments i parar, d’aquesta manera, la contaminació que tant està fent malbé al medi ambient. La taula següent resumeix els compromisos que ens han comunicat després d’aquestes converses.

La nota final no és la mitjana aritmètica sinó la ponderada, ja que totes les demandes no són igual d’importants. Hem inclòs, també, la transparència en la petjada plàstica, és a dir, que facin pública la informació sobre tots els plàstics que usen cada any i tots els que redueixen perquè puguem saber què signifiquen els seus compromisos.

Recorda que pots clicar en cada supermercat per conèixer-ne més detalladament el grau de compromís.

Rànquing de supermercats contra el plàstic

Gener 2019

Flecha a la izquierda
Flecha a la derecha
Desplaça’t ← → per consultar la taula
#
Marca

Puntuació final sobre 10

Pla per eliminar plàstics d’un sol ús (2025)

Fomenta els envasos reutilitzables

No fomenta les falses solucions

Fruita i verdura a granel

Fomenta la venda a granel en altres productes

Elimina bosses d’un sol ús

Elimina altres plàstics d’un sol ús (no envasos)

Transparent sobre la seva petjada plàstica

Treballa amb proveïdors per eliminar plàstics

Fomenta envasos 100 % reciclables
1
Més info...
6,2 6,5 6,5 5,0 6,4 5,1 6,0 5,1 9,0 5,1 9,0
2
Més info...
5,6 4,0 6,8 6,0 5,8 7,0 4,8 8,0 3,0 6,5 0,0
3
Més info...
5,1 5,5 6,5 5,0 4,0 3,5 7,0 3,0 3,0 5,5 7,0
4
Més info...
4,7 6,5 4,0 4,0 4,0 3,5 6,5 6,0 0,0 6,5 9,0
5
Més info...
4,6 6,0 3,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,5 0,0 7,0 7,0
6
Més info...
4,2 5,5 5,0 4,0 5,5 3,5 4,0 5,5 0,0 0,0 7,5
7
Més info...
3,5 3,9 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 5,5 0,0 0,0 4,0
8
Més info...
3,4 3,9 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 5,5 0,0 0,0 4,0
0-2 → Molt dolent
2-4 → Insuficient
4-5 → Cal que millori
5-6,5 → Avança
6,5-8 → Bo
8-10 → Molt bo

Valoració

Hem demanat als supermercats que analitzin els productes i treballin per veure els envasos que tenen actualment i com podrien canviar les seves pràctiques. I tanmateix, molts d’aquests no aposten per una eliminació real per tal de tractar el problema, sinó que els resulta més fàcil reduir el gruix dels envasos per usar menys quantitat de plàstic (tot i que l’envàs continuï existint) o, directament, substituir els plàstics d’un sol ús per envasos biodegradables o compostables, que també són d’un sol ús i també poden contenir plàstics, de manera que aquestes mesures no serien efectives per frenar la contaminació per plàstics.

Tots els supermercats tenen una nota realment baixa, ja que cap ni un, fins ara, ha establert totes les mesures necessàries per dir adeu als plàstics ni a la cultura dels productes d’un sol ús. Per això, encara comptem amb el suport de les 320.000 persones que han signat la petició per pressionar les cadenes perquè hi prenguin mesures ambicioses. Revisarem aquesta taula després d’un any de la seva publicació per tornar a avaluar-ne el compromís i el treball.

Informació relacionada

Clica per obrir:

Els materials biodegradables es componen per plàstics i per material vegetal, com el blat de moro o la patata, en percentatges variables, tot i que actualment n’hi ha que es componen el 100 % de material vegetal. En tot cas, cal usar aliments, que normalment procedeixen de la nociva agricultura industrial, per generar més objectes d’un sol ús?
Aquests materials es degraden seguint un procés natural, això vol dir que van directament a l’abocador, si no s’escapen abans al medi ambient. Com que encara contenen plàstic en la majoria, causen els mateixos problemes als nostres mars que els plàstics convencionals.

Els materials compostables es componen de plàstics i de material vegetal, com el blat de moro o la patata, en percentatges variables, tot i que actualment n’hi ha que es componen 100 % de material vegetal. En tot cas, cal usar aliments, que normalment procedeixen de la nociva agricultura industrial, per generar més objectes d’un sol ús?
D’altra banda, són materials que es degraden quan se sotmeten a temperatures molt altes mitjançant processos industrials. Això vol dir que han d’anar al contenidor marró d’orgànic, però si no n’hi ha cap a prop anirien a un abocador, tret que escapin i arribin al medi ambient. Com diem, aquests materials només es descomponen a altes temperatures, i per tant no a la natura, de manera que cause els mateixos problemes que els plàstics convencionals en els nostres mars.

ANGED i ACES són la patronal (ANGED per a hipermercats i ACES per a supermercats) que representa els supermercats i els hipermercats d’Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski i Lidl. Entre tots aquests supermercats s’ha arribat a un acord de mínims al qual ens referim quan diem “acord de la patronal”. Aquest s’ha incorporat com a base per valorar el que presenta cada supermercat de manera individual. D’altra banda, Mercadona i DIA formen part d’una patronal diferent, i ALDI actualment no està adscrit a cap de les anteriors.
L’acord de mínims és positiu, ja que permet arribar a una acord general amb la majoria de supermercats, però també ha servit d’escut a molts d’aquests per conformar-se amb aquest mínim, per eliminar les nostres reunions individuals de la seva agenda, i per no presentar compromisos més ambiciosos. Com es veu en el rànquing, queda clar que, a excepció d’Eroski i Lidl, els supermercats amb què ens hem reunit cara a cara (ALDI, DIA i Mercadona) han arribat a més compromisos, encara que no siguin suficients, precisament perquè l’acord generalista de la patronal fa més difícil aquest avanç individual.

ANGED i ACES han obtingut una nota total de 3.5 sobre 10 ja que, encara que s’han compromès a reduir el 21 % dels seus plàstics per 2021, només ho faran per als productes frescos que s’envasen en l’establiment. És a dir, que aquest compromís no inclou ni els productes que no són frescos (com ara la fruita seca), ni els que sí que són frescos però s’envasen fora de la botiga (per exemple, moltes fruites i verdures). Aquest compromís ens sembla un pas important però molt petit si considerem tot el que actualment es troba envasat i tot el plàstic que es podria eliminar. També s’han compromès a continuar potenciant l’ús de materials amb menys impacte ambiental en el seu cicle de vida, però no són gens transparents amb la petjada plàstica ni tenen plans, ara com ara, per canviar el model de distribució, de manera que se’n fomenti la reutilització.
A més, tampoc queda clar si aconseguiran reduir els plàstics d’un sol ús substituint-los per altres materials, o reduint-ne el pes o la grandària, ja que aquestes alternatives continuaran fomentant la cultura d’un sol ús. La patronal de supermercats també s’ha compromès a fomentar la venda a granel en fruites i verdures, encara que no han especificat si ho farien eliminant-ne els envasos. Des de Greenpeace valorem positivament l’existència d’un acord de mínims, encara que hauria de ser més concret per poder saber com duran a terme exactament els objectius de reducció, i més ambiciós.

Què hi pots fer tu

Demana als supermercats que eliminin els envasos de plàstic en les fruites i les verdures, que proporcionin alternatives sostenibles per comprar els productes d’alimentació i que fomentin la venda a granel. Signa la petició!

Actua amb el teu consum! Si adoptem unes mesures senzilles per reduir l’ús de plàstics evitarem contribuir a la invasió de plàstics que ofega els nostres mars. Aquí t’hi donem algunes idees.

Suma’t a Greenpeace! Forma part de la nostra organització per exigir a governs i empreses que actuïn contra l’ús excessiu de plàstics. On una persona no arriba, un col·lectiu sí. Clica aquí per unir-te a Greenpeace!