Entre abril e decembro de 2018 reunímonos cos principais supermercados do país para lles trasladarmos dez demandas que contribúan a frear o uso excesivo de plástico dun só uso nos seus establecementos e así parar a contaminación que tanto está a danar o medio ambiente. A seguinte táboa resume os compromisos que nos transmitiron tras esas conversas.

A nota final non é a media aritmética senón a ponderada, pois non todas as demandas son igual de importantes. Incluímos tamén a transparencia na súa pegada plástica, é dicir, que fagan pública a información verbo de todos os plásticos que usan cada ano e todos os que reducen para que poidamos saber que significan os seus compromisos.

Lembra que podes premer en cada supermercado para coñecer máis detalladamente o seu grao de compromiso.

Clasificación de supermercados contra o plástico

Xaneiro 2019

Flecha a la izquierda
Flecha a la derecha
Desprázate ← → para consultar a táboa
#
Marca

Puntuación final sobre 10

Plan para eliminar plásticos dun só uso (2025)

Fomenta os envases reutilizábeis

Non fomenta as falsas solucións

Froita e verdura a granel

Fomenta a venda a granel noutros produtos

Elimina bolsas dun só uso

Elimina outros plásticos dun só uso (non envases)

Transparente sobre a súa pegada plástica

Traballa con provedores para eliminar plásticos

Fomenta envases 100% reciclábeis
1
Máis info...
6,2 6,5 6,5 5,0 6,4 5,1 6,0 5,1 9,0 5,1 9,0
2
Máis info...
5,6 4,0 6,8 6,0 5,8 7,0 4,8 8,0 3,0 6,5 0,0
3
Máis info...
5,1 5,5 6,5 5,0 4,0 3,5 7,0 3,0 3,0 5,5 7,0
4
Máis info...
4,7 6,5 4,0 4,0 4,0 3,5 6,5 6,0 0,0 6,5 9,0
5
Máis info...
4,6 6,0 3,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,5 0,0 7,0 7,0
6
Máis info...
4,2 5,5 5,0 4,0 5,5 3,5 4,0 5,5 0,0 0,0 7,5
7
Máis info...
3,5 3,9 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 5,5 0,0 0,0 4,0
8
Máis info...
3,4 3,9 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 5,5 0,0 0,0 4,0
0-2 → Moi malo
2-4 → Insuficiente
4-5 → Precisa mellorar
5-6,5 → Avanza
6,5-8 → Bo
8-10 → Moi bo

Valoración

Pedimos aos supermercados que analicen os seus produtos e traballen para ver os envases que teñen actualmente e como poderían cambiar as súas prácticas. Porén, moitos deles non apostan por unha eliminación real para tratar este problema; pola contra, resúltalles más doado reducir o grosor dos seus envases para usar menos cantidade de plástico (aínda que o envase siga existindo) ou directamente substituír os plásticos dun só uso por envases biodegradábeis ou compostábeis, que seguen a ser dun só uso e que tamén poden levar plásticos, polo que estas medidas non serían efectivas para frear a contaminación por plásticos.

Todos os supermercados teñen realmente unha nota baixa, xa que ata agora ningún estableceu todas as medidas necesarias para dicir adeus aos plásticos dun só uso e á cultura de usar e desbotar. Por isto, seguimos contando co apoio das 320.000 persoas que asinaron a petición para facer presión sobre as cadeas para que tomen medidas ambiciosas. Revisaremos esta táboa un ano despois da súa publicación para volver avaliar o seu compromiso e traballo.

Información relacionada

Preme para abrir:

Os materiais biodegradábeis están compostos por plásticos e por material vexetal como o millo ou a pataca en porcentaxes variábeis, aínda que actualmente existen algúns que están compostos de material vexetal nun 100%. En calquera dos casos, é preciso usar alimentos, que normalmente proceden da nociva agricultura industrial, para xerar máis obxectos de usar e desbotar?
Estes materiais degrádanse seguindo un proceso natural, o que significa que van directamente ao vertedoiro, se non escapan ao medio ambiente antes. A seguiren contendo plástico na súa meirande parte, causan os mesmos problemas que os plásticos convencionais nos nosos mares.

Os materiais compostábeis están compostos por plásticos e por material vexetal como o millo ou a pataca en porcentaxes variábeis, aínda que actualmente existen algúns que están compostos de material vexetal nun 100%. En calquera dos casos, é preciso usar alimentos, que normalmente proceden da nociva agricultura industrial, para xerar máis obxectos de usar e desbotar?
Por outra parte, son materiais que se degradan ao seren sometidos a moi altas temperaturas mediante procesos industriais. Isto significa que teñen que ir ao colector marrón de orgánico, pero se non hai ningún preto irían a un vertedoiro, a non ser que escapen e cheguen ao medio ambiente. Como dicimos, estes materiais só se descompoñen a altas temperaturas, e polo tanto non na natureza, causando os mesmos problemas que os plásticos convencionais nos nosos mares.

ANGED e ACES son a patronal (ANGED para hipermercados e ACES para supermercados) que representa aos supermercados e hipermercados de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski e Lidl. Entre todos estes supermercados chegouse a un acordo de mínimos ao que nos referimos cando se menciona o “acordo da patronal”. Este acordo foi incorporado como base para valorar o de cada supermercado representado por esta patronal de xeito individual. Por outra parte, Mercadona e DÍA forman parte doutra patronal diferente e ALDI actualmente non está adscrito a ningunha das anteriores.
O acordo de mínimos é positivo, xa que permite chegar a un acordo xeral coa meirande parte de supermercados, pero tamén serviu de escudo a moitos deles para se conformaren con ese mínimo, eliminaren as nosas reunións individuais da súa axenda e non presentaren compromisos máis ambiciosos. Como pode verse na clasificación, queda claro que, a excepción de Eroski e Lidl, os supermercados cos que nos reunimos cara a cara (ALDI, DÍA e Mercadona) chegaron a máis compromisos, aínda que non sexan suficientes, precisamente porque o acordo xeralista da patronal fai máis difícil ese avance individual.

ANGED e ACES obtiveron unha nota total de 3.5 sobre 10 xa que, aínda que se comprometeron a reducir o 21% dos seus plásticos para 2021, farano só para os produtos frescos que se envasan na tenda. É dicir, que este compromiso non inclúe nin os produtos que non son frescos (por exemplo os froitos secos) nin os que si son frescos pero se envasan fóra das tendas (como moitas froitas e verduras). Este compromiso parécenos un paso importante pero moi pequeno considerando todo o que actualmente se atopa envasado e todo o que se podería eliminar. Tamén se comprometeron a seguir potenciando o uso de materiais con menos impacto ambiental no seu ciclo de vida, pero non son nada transparentes coa súa pegada plástica nin teñen plans por agora para cambiar o seu modelo de distribución de xeito que se fomente a reutilización.
Ademais, tampouco queda claro se van lograr reducir os plásticos dun só uso substituíndoos por outros materiais ou reducindo o seu peso ou tamaño, xa que estas alternativas seguirán a fomentar a cultura do usar e desbotar. A patronal de supermercados tamén se comprometeu a seguir fomentando a venda a granel de froitas e verduras, aínda que non especificaron se isto se faría eliminando os seus envases. Dende Greenpeace valoramos positivamente a existencia dun acordo de mínimos, aínda que debería ser máis concreto para podermos saber exactamente como levarán a cabo os seus obxectivos de redución, e máis ambicioso.

Que podes facer ti

Pide aos supermercados que eliminen os envases de plástico nas súas froitas e verduras, que proporcionen alternativas sostíbeis para mercar os seus produtos de alimentación e que fomenten a venda a granel. Asina a petición!

Actúa co teu consumo! Adoptando unhas sinxelas medidas para reducir o uso de plásticos evitaremos contribuír á invasión de plásticos que afoga os nosos mares. Dámosche aquí algunhas ideas.

Súmate a Greenpeace! Sé parte da nosa organización para esixir a gobernos e empresas que actúen contra o uso excesivo de plásticos. Onde unha persoa non chega, un colectivo si. Preme aquí para unirte a Greenpeace!