Sabías que a gandería xera máis gases de efecto invernadoiro que todo o tráfico rodado do mundo?

Un
14,5 %
das emisóns de Gases de Efecto Invernadoiro a nivel mundial proceden directamente da gandería
Un
80 %
da deforestación da Amazonía atribúese á actividade gandeira
Con máis de
3.000 toneladas,
España é o país da UE con meirande consumo de antibióticos nos animais produtores de alimentos
Una mano muestra píldoras frente a los cerdos de una granja para simbolizar el problema de los antibióticos que se les administran durante el engorde Carne de res y cerdo en un supermercado Una chuleta de cerdo es analizada para ver la presencia de antibióticos con luz negra Una granja de pollos en el norte de Alemania donde los pollos son engordados para la compañía de criadores Rothkoetter.

O problema

O consumo exacerbado de carne e outros derivados animais procedentes da gandería industrial é a cuestión alimentaria máis importante dos nosos tempos. O seu consumo nos países desenvolvidos acadou niveis totalmente insostíbeis, e o peor é que se considera normal, natural, necesario e agradábel.

A gandería é responsábel da emisión do 14 % dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), superando as emisións mundiais do tráfico rodado. Entre os gases emitidos atópanse o CO2, pero especialmente o metano e o óxido nitroso, dous gases de efecto invernadoiro moito máis potentes có CO2. Estes gases proveñen das emisións directas, pero tamén das indirectas derivadas do modelo de agricultura dependente do petróleo e dos praguicidas e fertilizantes químicos que sustenta a gandería industrial. Non podemos frear o quecemento global sen cambiarmos o xeito de producir e consumir carne e outros derivados animais.

Con cerca do 75 % da superficie agrícola destinada á gandería, tanto en forma de pastos como para producir pensos, non conseguiremos salvar os bosques e frear a perda de biodiversidade a menos que freemos a expansión da gandería industrial. Estamos transformando a Amazonía en filetes baratos: o 80 % da deforestación atribúese á actividade gandeira. Non podemos permitirnos seguir perdendo biodiversidade; por iso temos que cambiar o modo de producir e consumir carne.

Zurros, antibióticos, fertilizantes e praguicidas contaminan os acuíferos e chegan a provocar “zonas mortas” nos océanos. Ademais, a gandería demanda altas cantidades de auga. Por exemplo, para producir 1 kg de filete de tenreira son precisos 15.000 litros de auga, mentres que fan falla 1.300 litros para producir 1 kg de trigo ou 131 litros para 1 kg de cenouras. A auga é vida, e para que siga a selo cómpre reducir o consumo de carne.

O aumento na eficiencia e eficacia da produción de carne e doutros derivados animais concentra o poder de mercado nunhas poucas mans, en prexuízo do pequeno campesiñado. Cambiar o modo de producir e consumir carne é unha forma de cambiar as regras do xogo e de promover a soberanía alimentaria.

Todo o modelo de gandería industrial baséase nun principio básico: alimentar e sacrificar os animais o máis rapidamente posíbel e baixo calquera condición para maximizar os beneficios. Isto xeralmente significa manter vacas, porcos e polos en granxas cunha elevada densidade de animais, non respectando o seu benestar e creando unha bomba de reloxaría para que xurdan enfermidades. Apoiar a gandería extensiva e ecolóxica é apoiar un modelo onde os animais viven dignamente e contribúen ao equilibrio ecolóxico.

«Se o consumo alimentario de España volver aos patróns da dieta mediterránea de antigamente, as emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas á produción de alimentos baixarían un 72 %; o uso de terras agrícolas reduciríase un 58 %; o consumo de enerxía diminuiría un 52 % e o de auga un 33 %»

A solución

Ante este escenario só hai unha solución, isto é, a reducción drástica da produción e consumo de carne e outros derivados animais. A aposta por unha dieta baixa en proteína animal e onde predominen os alimentos de orixe vexetal, ecolóxicos e locais é a mellor para a nosa saúde e a do planeta.

Que está a facer Greenpeace

En Greenpeace traballamos para acadar un modelo de agricultura e gandería que nos poida prover de alimentos sans, de calidade, de proximidade, que permita manter un mundo rural vivo e, por suposto, que respecte o medio ambiente.

Ante a futura Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética, Greenpeace manifestou a necesidade de desenvolver unha estratexia para reducir a produción e o consumo de carne e outros derivados animais de produción industrial e apoiar a produción extensiva, local, de calidade e ecolóxica. Ademais, propoñemos que se estableza unha limitación para os proxectos de gandería industrial e que non se permita a construción de macrogranxas.